• Müşteri Destek
  • Kariyer ve İş
  • İletişim

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı Yatırım Danışmanlığı Ürün Açıklaması Fabrikanın kurulacağı yerleşkenin mimarisi 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılıp, hammaddenin gelişinden, bitmiş ürünün tıra yüklenmesine kadar olan bütün bir sistem ve onu oluşturan tüm alt sistemleri Dedem Mekatronik’in farklı sektörlerdeki uzman tecrübesi ile dizayn edilir. Yatırım Danışmanlığı

Proje Yönetimi Hizmeti

Proje Yönetimi Hizmeti Proje Yönetimi Hizmeti Ürün Açıklaması Farklı disiplinlerin tek bir elden yönetilmesi amaçlanmaktadır. Böylece müşteri ile tek bir iletişim kanalı kurularak iletişim ve planlama hataların önüne geçilir ve hızlı aksiyon alınması sağlanmaktadır. Proje Yönetimi Hizmeti

Enerji Verimliliği Analizleri

Enerji Verimliliği Analizleri Enerji Verimliliği Analizleri Ürün Açıklaması Enerji verimliliği çalışmaları insan, elektrik, malzeme, ekipman, araç ve konveyör sistemlerini en verimli şekilde kullanmamızı sağlar. Bu çalışmalarda yapılan analiz ve uygulamalar şu şekildedir:  En kısa mesafe ve en az tekrarlı hareket sayısı ile en uygun proje için forklift ve operatör hareketlerinin analizi. Konveyörler ve diğer elleçleme […]

Üretim Kapasite Analizi

Üretim Kapasite Analizi Üretim Kapasite Analizi Ürün Açıklaması Sistemde bulunan bütün elemanların gerçek verileri(tezgahların OEE’leri, çevrim süreleri vb.) ile simülasyon çalıştırılır. Tezgahların, işçilerin, hatların dengelemesi yapılır ve bu elemanların verimlilik grafikleri paylaşılır. Çeşitli senaryolar denenerek ara stok optimum adedinin bulunması, bitmiş ürün çıktısı artışı sağlanır. Kullanılan Programlar Demo 3 D Siemens Plant Manager Üretim Kapasite […]

Canlı Üretim Simülasyonu

Canlı Üretim Simülasyonu Canlı Üretim Simülasyonu Ürün Açıklaması Mevcutta bulunan veya yeni kurulacak sistemin gerçek zamanlı simülasyonu çalıştırılarak analiz yapılır. Dar boğazlar tespit edilir ve gerekli önlemler alınır. Sistemin çalışır hali hareketli olarak izletilerek, tüm proje paydaşlarının akışı anlaması ve kendi açılarından yorumlaması kolaylaşır. Kullanılan Programlar Demo 3 D Siemens Plant Manager Canlı Üretim Simülasyonu

2D MODELLEME

2D Modelleme 2D Modelleme Ürün Açıklaması Mevcut sistemin ve/veya gelecekte kurulması istenilen sistemin 2 boyutlu modellemesi yapılır. Özellikle mevcut kurulu sistemin 2 boyutlu modellemesinin yapılması ile durum farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır. Böylece yapılacak revizyonlarda veya mevcuda eklenecek yeni yatırımlarda karar verme süreci kolaylaşır ve hızlanır. Kullanılan Programlar Demo 3 D Autocad 2D Modelleme

3D Modelleme

3D Modelleme 3D Modelleme Ürün Açıklaması Talep edilen sistemin 3 boyutlu olarak dijital ikizi çıkartılır. Sistemin teklifi verilmeden veya sahada kurulmadan önce müşterilerimiz ile 100% mutabık kalınması amaçlanmaktadır.Sahada karşılaşabilecek hatalar, dar boğazlar dijital ikiz ile önceden tespit edilip önüne geçilerek Proje başarı yüzdesi arttırılır.Böylece zaman ve maliyetten tasarruf sağlanır, kalite yükseltilir. Dedem Mekatronik farklı sektördeki […]

VR Fabrika Turları

VR Fabrika Turları VR Fabrika Turları Çözüm Açıklaması ‘Sistem Mühendisliği’ ekibimiz, fabrikaları 3 boyutlu olarak gerçek ölçülerde ve üretim hızlarında tasarlayıp sonrasında simülasyon ile analiz ederek yatırım öncesi tüm riskleri ve kazançları açık ve net ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar sonucunda fabrikalar VR gözlüklerle gezilebilir hale gelerek yatırım öncesi fabrika turları atmak mümkün olur. Proje başarı […]