• Müşteri Destek
  • Kariyer ve İş
  • İletişim
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

BM tarafından 2000 yılından bu yana başlatılan Küresel İlkeler Sözleşmesi gönüllü olarak benimsenmekte ve bu ilkelere uyum için yapılan çalışmalar BM Web sayfasında yayınlanan bir raporla duyurulmaktadır.

UNGC web sitesinde (www.unglobalcompact.org) Haziran 2014’te sağlanan verilere göre, Küresel İlkeler Sözleşmesi 130 ülkeden 12.000’den fazla katılımcıya ulaşmıştır, bu katılımcıların 8.100’ü işletmelerdir ve geri kalan 4.271’i ise kamu kurumları, yerel yönetimler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluşları ve akademik kuruluşları içermektedir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye’de 291 katılımcı ile yerel bir ağ kurmuştur.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi

İnsan hakları

İlke 1:  İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İş gücü

İlke 3:İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4:Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6:İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7:İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8:Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9:Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

BM Taahhüt Mektubu

SIFIR ATIK YÖNETİMİ

Atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, doğal kaynakların boşa harcanmasını önler ve çevresel etkileri azaltır. Biz de bu nedenlerle, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda atık yönetimine ve verimli kaynak kullanımına azami derecede önem veriyoruz.

İdari binalarımız ve üretim alanlarımızdaki uygulamaların sonucunda Sıfır Atık Yönetim Sistemimizi kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık.

Daha sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamaya; çalışanlarımıza, müşterilerimize ve topluma olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.